Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/08 Hari Wanita Antarabangsa
Mar/12 Hari Belia
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/11 Sabtu Suci
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jul/06 Hari Wira
Jul/07 Hari Perpaduan
Aug/03 Farmers' Day
Oct/18 National Day of Prayer
Oct/24 Hari Kemerdekaan
Dec/25 Christmas