Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany
Feb/24 Karnival
Feb/25 Karnival
Apr/09 Derma Khamis
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/19 Pengisytiharan Kemerdekaan
May/01 Hari Buruh
May/25 Ccf
Jun/15 Corpus - Christi
Jun/24 Carabobo Battle
Jun/29 Feast of Saint Peter and Saint Paul
Jul/05 Hari Kemerdekaan
Jul/24 Simon Bolivar's Day
Oct/12 Day of Indigenous Resistance
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Perayaan Konsep Immaculate
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Christmas
Dec/31 Malam tahun baru