Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/08 Epiphany
Feb/12 Carnival Monday
Feb/13 Carnival Tuesday
Mar/19 Hari St Joseph
Mar/29 Derma Khamis
Mar/30 Baik-Jumaat
Apr/01 Perayaan Ester
Apr/19 Pengisytiharan Kemerdekaan
May/01 Hari Buruh
Jun/24 Carabobo Battle
Jun/29 St Peter Dan St Paul Hari
Jul/05 Hari Kemerdekaan
Jul/24 Simón Bolivar Birthday
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/12 Indigenous Resistance Day
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Hari Immaculate Conception
Dec/25 Hari Krismas
Dec/31 Malam tahun baru