Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/04 Karnival
Mar/05 Karnival
Mar/19 Hari St Joseph
Apr/18 Derma Khamis
Apr/19 Baik-Jumaat
Pengisytiharan Kemerdekaan
Apr/21 Perayaan Paskah
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/24 Carabobo Battle
Jun/29 St Peter Dan St Paul Hari
Jul/05 Hari Kemerdekaan
Jul/24 Simón Bolivar Birthday
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/12 Indigenous Resistance Day
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Hari Konsep Immaculate
Dec/25 Hari Krismas
Dec/31 Malam tahun baru
Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/04 Karnival
Mar/05 Karnival
Mar/19 Hari St Joseph
Apr/18 Derma Khamis
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/20 Pengisytiharan Kemerdekaan
Apr/21 Perayaan Paskah
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/24 Carabobo Battle
Jun/29 St Peter Dan St Paul Hari
Jul/05 Hari Kemerdekaan
Jul/24 Simón Bolivar Birthday
Aug/14 Assumption - Daripada - Mary
Oct/12 Indigenous Resistance Day
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Hari Konsep Immaculate