United Kingdom - Indeks Ekonomi ZEW Sentimen - RamalanUnited Kingdom Perniagaan Terlepas Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Keyakinan Perniagaan -3 -8 -12 1 5 2
PMI Sektor Perkilangan 53.8 55.1 52.3 54.4 54.2 51
PMI Sektor Perkhidmatan 53.9 53.4 52 54 54.5 54.1
Pengeluaran Perindustrian 1.3 2.5 2.2 2.3 2.2 2.2
Pengeluaran Perindustrian (Bulanan) 0.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.5
Pengeluaran Perkilangan 1.3 2.5 3 2.6 2.5 2.3
Penggunaan Kapasiti 82.3 83.2 83.2 83 82.9 82.7
Perintah Baru 10801 15450 15620 15780 15820 16480
Pesanan Kilang -1 3 2 2 1 -2
Perubahan Dalam Stok 2214 373 383 484 391 258
Kebankrapan 3918 4400 4500 4900 4800 4600
Keuntungan Korporat 111344 114000 115000 116000 116000 121000
Indeks Ekonomi ZEW Sentimen -67.9 -67 -76 -48 -20 12
Pengeluaran Kereta 89254 115000 164200 162500 165000 137000
Pendaftaran Kereta 338834 175000 571000 267000 485000 196000
Perniagaan Kecil Sentimen 6 1 -2 5 10 10
Kelajuan Internet 16921 20629 21136 21634 22124 26174
Alamat IP 27493519 27772468 27811855 27813411 27838343 27862632
Leading Index Ekonomi 0.7 0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
Pelaburan Swasta -0.7 -0.6 -1 0.6 0.5 0.5
Pengeluaran Perlombongan 3.5 2.5 2.3 2.2 2.4 2
Pengeluaran Keluli 550 720 680 640 640 850
Indeks Daya Saing 81.99 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Daya Saing Rank 8 8 8 8 8 8
Pmi Komposit 54.1 52.9 51.5 53.4 54.1 52.8
Kemudahan Menjalankan Perniagaan 7 6 5 5 5 5
Pengeluaran Elektrik 24914 30000 27100 25100 26000 30200
Indeks Rasuah 82 82 82 82 82 82
Rasuah Rank 8 8 8 8 8 8
[+]