Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/03 Holiday Pasaran
Apr/15 Baik-Jumaat
Apr/18 Paskah Isnin
May/02 May Day Bank Holiday
Jun/02 Spring - Bank - Holiday
Jun/03 Platinum Jubilee Bank Holiday
Aug/29 Late Summer Bank Holiday
Dec/26 Boxing-Hari
Dec/27 Krismas (hari ganti)