Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/23 National Sovereignty and Children's Day
May/01 Labor and Solidarity Day
May/12 Ramadan Feast Eve
May/13 Perayaan Ramadhan
May/14 Perayaan Ramadhan
May/15 Perayaan Ramadhan
May/19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
Jul/15 Democracy and National Unity Day
Jul/19 Feast of Sacrifice Eve
Jul/20 Kenduri Pengorbanan
Jul/21 Kenduri Pengorbanan
Jul/22 Kenduri Pengorbanan
Jul/23 Kenduri Pengorbanan
Aug/30 Hari Kemenangan
Oct/28 Republic Day Eve
Oct/29 Republik Hari