Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/14 Revolution and Youth Day
Mar/20 Hari Kemerdekaan
Apr/09 Hari Syahid
May/01 Hari Buruh
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/07 Akhir Ramadan
Jul/25 Republik Hari
Aug/11 Sacrifice Perayaan
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/13 Hari Wanita
Sep/01 Muharram
Oct/15 Evacuation Day
Nov/10 Nabi Muhammads Birthday