Telstra | Pelunasan Aset Tidak Ketara

Tahun Lepas:

1.06B AUD