TCS | Keuntungan Sebelum Cukai

Last Quarter:

79.1B INR

Tahun Lepas:

262B INR