Stoneridge | Pelunasan Aset Tidak Ketara

Tahun Lepas:

-17.2M USD