Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany
Apr/02 Baik-Jumaat
May/01 Hari Buruh
Aug/16 Assumption - Daripada - Mary
Oct/12 Hispanic Day
Nov/01 All Day Saints
Dec/06 Hari Perlembagaan
Dec/08 Perayaan Konsep Immaculate
Dec/25 Hari Krismas