Jan/03 New Year’s Day (substitute day)
Apr/15 Baik-Jumaat
Apr/18 Paskah Isnin
May/02 Hari Pekerja (hari gantian)
Jun/16 Corpus - Christi
Jun/18 Hari Perlembagaan
Jun/29 Hari Kemerdekaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Perayaan Konsep Immaculate
Dec/26 Krismas