Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/12 Hari Sukan Kebangsaan
Mar/01 Bank-Holiday
May/24 Eid ul-Fitr
Jul/30 Eid - Kepada - Adha
Dec/18 Hari Kebangsaan