Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/09 Hari Sukan Kebangsaan
Mar/07 Bank-Holiday
May/13 Eid ul-Fitr
Jul/19 Eid - Kepada - Adha
Dec/18 Hari Kebangsaan