Jan/03 Hari Tahun Baru
Feb/11 Hari Sukan Kebangsaan
Mar/09 Bank-Holiday
May/15 Eid ul-Fitr
Jul/21 Eid - Kepada - Adha
Dec/20 Hari Kebangsaan