Feb/12 Hari Sukan Kebangsaan
Mar/03 Bank-Holiday
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Aug/12 Perayaan Korban
Aug/13 Perayaan Korban
Aug/14 Perayaan Korban
Dec/18 Hari Kebangsaan