Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/25 Liberty Day
May/01 Hari Buruh
Jun/10 Hari Kebangsaan
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/05 Republic Implantation
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/01 Restoration of Independence
Dec/08 Conception Immaculate
Dec/25 Hari Krismas