Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Paskah
Apr/25 Liberty Day
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/10 Hari Kebangsaan
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Hari Krismas
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Paskah
Apr/25 Liberty Day
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/10 Hari Kebangsaan
Jun/19 Corpus - Christi
Aug/14 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci