Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany Day
Apr/04 Paskah
Apr/05 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/03 Hari Perlembagaan
May/24 Pentecost
Jun/03 Corpus - Christi
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/11 Hari Kemerdekaan
Dec/25 Christmas
Dec/26 Second Day of Christmas