Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Hari Epiphany
Apr/17 Paskah
Apr/18 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/03 Hari Perlembagaan
Jun/16 Corpus - Christi
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/11 Hari Kemerdekaan
Dec/25 Krismas
Dec/26 Hari Kedua Krismas