Apr/03 Peningkatan Nabi
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jul/23 Renaissance Hari
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/13 Sacrifice Perayaan
Aug/14 Sacrifice Perayaan
Aug/31 Tahun Baru Islam
Sep/02 Hari Buruh
Nov/10 Hari Lahir Nabi Muhammad
Nov/18 Hari Kebangsaan
Nov/19 Sultan's Birthday