Mar/11 Kenaikan Nabi
May/11 Hari Raya Idul Fitri
Jul/19 Eid - Kepada - Adha
Jul/23 Renaissance Hari
Aug/09 Tahun Baru Islam
Oct/19 Milad - A - Nabi
Nov/18 Hari Kebangsaan