NuVista Energy | Nilai Buku Sesaham

Last Quarter:

4.96 CAD

Tahun Lepas:

4.11 CAD

NuVista Energy | Nilai Buku Sesaham

Nilai Harga Saham Carta Sejarah Pendapatan Hasil Dividen - NVA NuVista Energy Nilai Buku Sesaham - 2/24/2019.