Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/14 Palm - Ahad
Apr/18 Derma Khamis
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/17 Hari Perlembagaan
May/30 Ccf
Jun/09 Pentecost
Jun/10 Pantekosta
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari