Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/29 Hari Demokrasi
Presidential Inauguration Day
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/12 Hari Demokrasi
Aug/11 Perayaan Korban
Perayaan Korban
Aug/13 Perayaan Korban
Oct/01 Hari Kemerdekaan
Nov/10 Hari Kelahiran Nabi Muhammad
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari