Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/22 Paskah Isnin
Apr/27 Hari Raja
May/30 Ccf
Jun/09 Pentecost
Jun/10 Pantekosta
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari