Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/21 Hari Kemerdekaan
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/04 Cassinga Day
May/21 Ccf
May/25 Hari Afrika
Aug/26 Hari Wira
Dec/10 Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa
Dec/25 Christmas
Dec/26 Hari Keluarga