Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/21 Hari Kemerdekaan
Apr/15 Baik-Jumaat
Apr/18 Paskah Isnin
May/02 Hari Buruh
May/04 Cassinga Day
May/25 Hari Afrika
May/26 Ccf
Aug/26 Heroes’ Day
Dec/10 Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa
Dec/25 Krismas
Dec/26 Hari Keluarga