Metro | Keuntungan Sebelum Cukai

Last Quarter:

238M CAD

Tahun Lepas:

680M CAD