Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/05 Tahun Baru Lunar
Feb/06 Tahun Baru Lunar
Feb/07 Tahun Baru Lunar
Mar/08 Hari Wanita Antarabangsa
Jun/01 Hari Kanak-Kanak
Jul/11 Cuti Naadam
Jul/12 Cuti Naadam
Jul/13 Cuti Naadam
Jul/14 Cuti Naadam
Jul/15 Cuti Naadam
Nov/26 Republik Hari
Dec/29 Hari Kemerdekaan