Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/23 Bituun
Feb/24 Tsagaan Sar
Mar/08 Hari Wanita Antarabangsa
Jun/01 Mothers' and Children's Day
Jul/11 Naadam
Nov/16 Genghis Khan’s Birthday
Nov/26 Republik Hari
Dec/29 Hari Kemerdekaan
Jan/03 Hari Tahun Baru
Feb/13 Bituun
Feb/14 Tsagaan Sar
Mar/10 Hari Wanita Antarabangsa
Jun/03 Mothers' and Children's Day
Jul/13 Naadam
Nov/07 Genghis Khan’s Birthday
Nov/28 Republik Hari