Jan/01 Hari Tahun Baru
May/01 Cuti Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Aug/12 Perayaan Korban
Aug/13 Perayaan Korban
Nov/10 Hari Kelahiran Nabi Muhammad
Nov/28 Hari Kemerdekaan
Jan/01 Hari Tahun Baru
May/01 Cuti Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jun/05 Akhir Ramadan
Akhir Ramadan
Aug/12 Perayaan Korban
Aug/13 Perayaan Korban
Nov/10 Hari Kelahiran Nabi Muhammad
Nov/28 Hari Kemerdekaan