Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/20 Hari Tentera Darat
Mar/26 Hari Syahid
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Isnin Whit
Aug/12 Perayaan Korban
Sep/22 Hari Kemerdekaan
Nov/10 Hari Kelahiran Nabi Muhammad
Dec/25 Hari Krismas
Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/20 Hari Tentera Darat
Mar/26 Hari Syahid
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Isnin Whit
Aug/12 Perayaan Korban
Sep/22 Hari Kemerdekaan
Nov/10 Hari Kelahiran Nabi Muhammad