Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/20 Hari Tentera Darat
Mar/26 Hari Syahid
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Pantekosta
Aug/11 Sacrifice Perayaan
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Sep/22 Hari Kemerdekaan
Nov/10 Nabi Muhammads Birthday
Nov/17 Prophet's Baptism
Dec/25 Hari Krismas