Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/29 Hari Syahid
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/10 Pantekosta
Jun/26 Hari Kemerdekaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/11 Republik Hari
Dec/25 Hari Krismas