Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/29 Martyrs's Day
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/21 Ccf
Jun/01 Pentecost Monday
Jun/26 Hari Kemerdekaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Christmas