Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/15 Baik-Jumaat
Apr/18 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/09 Hari Eropah
May/26 Ccf
Jun/23 Hari Kebangsaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Krismas
Dec/26 Hari Saint Stephen