Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/21 Ccf
May/30 Europe Day
Jun/01 Pentecost Monday
Jun/23 Hari Kebangsaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Christmas
Dec/26 Saint Stephen's Day