Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany
Feb/02 Candlemas
Mar/19 Hari St Joseph
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/09 Pentecost
Jun/10 Pantekosta
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/15 Hari Kebangsaan
Sep/08 Nativity of our Lady
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/08 Conception Immaculate
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Hari St Stephen
Dec/31 Malam tahun baru