Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/30 Baik-Jumaat
Apr/02 Paskah Isnin
Apr/30 Bank-Holiday
May/01 Hari Buruh
May/04 Pengisytiharan Kemerdekaan
Jun/23 Hari Midsummer
Jun/24 Hari St John
Nov/18 Hari Kebangsaan
Nov/19 Bank-Holiday
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari
Dec/31 Malam tahun baru
Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/30 Baik-Jumaat
Apr/02 Paskah Isnin
Apr/30 Bank-Holiday
May/01 Hari Buruh
May/03 Pengisytiharan Kemerdekaan
Jun/23 Hari Midsummer
Jun/24 Hari St John
Nov/18 Hari Kebangsaan
Nov/19 Bank-Holiday