Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/08 Hari Wanita Antarabangsa
Apr/13 Laos New Year
May/01 Hari Buruh
May/03 Visakhabousa
Jul/20 Lao Women's Union Establishment Day
Oct/01 Bouk Ok Pansa
Oct/07 Bank of Laos Establishment Day
Oct/31 That Luang Festival
Dec/02 Hari Kebangsaan
Jan/03 Hari Tahun Baru
Mar/10 Hari Wanita Antarabangsa
Apr/16 Laos New Year
Apr/28 Visakhabousa
May/03 Hari Buruh
Jul/22 Lao Women's Union Establishment Day
Oct/09 Bank of Laos Establishment Day
Oct/22 Bouk Ok Pansa