Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Pantekosta
Lailat - kepada - Qadr
Aug/07 Hari Kemerdekaan
Aug/11 Sacrifice Perayaan
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/10 Nabi Muhammads Birthday
Nov/11 The Day After Prophet's Birthday
Nov/15 National Peace Day
Dec/25 Hari Krismas