Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/21 Perayaan Paskah
Apr/22 Paskah Isnin
Apr/25 Hari Pembebasan
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/02 Republik Hari
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Hari St Stephen
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/21 Perayaan Paskah
Apr/22 Paskah Isnin
Apr/25 Hari Pembebasan
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/02 Republik Hari
Aug/14 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci