Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/03 Second Republic Day
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/20 Laylat al-Qadr
May/24 Eid ul-Fitr
May/25 Hari Afrika
Jul/31 Eid - Kepada - Adha
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/02 Hari Kemerdekaan
Oct/29 Milad-Un-Nabi
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Christmas
Jan/03 Hari Tahun Baru
Apr/05 Second Republic Day
Apr/07 Paskah Isnin
May/03 Hari Buruh
May/11 Laylat al-Qadr
May/15 Eid ul-Fitr
May/27 Hari Afrika
Jul/22 Eid - Kepada - Adha
Aug/17 Assumption - Daripada - Mary
Oct/04 Hari Kemerdekaan
Oct/21 Milad-Un-Nabi
Nov/03 Hari Semua Orang Suci