Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/03 Second Republic Day
Apr/05 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/09 Laylat al-Qadr
May/13 Eid ul-Fitr
May/25 Hari Afrika
Jul/20 Eid - Kepada - Adha
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/02 Hari Kemerdekaan
Oct/19 Milad-Un-Nabi
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Christmas