Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany
Mar/11 Bersih Isnin
Mar/25 Hari Kemerdekaan
Apr/26 Ortodoks Good Friday
Apr/28 Ahad Paskah Ortodoks
Apr/29 Ortodoks Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
Jun/17 Ortodoks Pantekosta
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/28 Hari Ochi
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Hari St Stephen