Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/07 Hari Perlembagaan
Mar/06 Hari Kemerdekaan
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Mei
May/24 Eid ul-Fitr
Jul/31 Eid - Kepada - Adha
Aug/04 Founders' Day
Sep/21 Kwame Nkrumah Memorial Day
Dec/04 Farmers' Day
Dec/25 Christmas
Dec/26 Boxing-Hari