Jan/03 Hari Tahun Baru
Jan/09 Hari Perlembagaan
Mar/10 Hari Kemerdekaan
Apr/04 Baik-Jumaat
Apr/07 Paskah Isnin
May/05 Hari Mei
May/15 Eid ul-Fitr
Jul/22 Eid - Kepada - Adha
Aug/06 Founders' Day
Sep/23 Kwame Nkrumah Memorial Day
Dec/05 Farmers' Day
Dec/29 Christmas
Dec/30 Boxing-Hari