Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/07 Hari Perlembagaan
Mar/08 Hari Kemerdekaan
Apr/02 Baik-Jumaat
Apr/05 Paskah Isnin
May/03 Hari Mei
May/13 Eid ul-Fitr
Jul/20 Eid - Kepada - Adha
Aug/04 Founders' Day
Sep/21 Kwame Nkrumah Memorial Day
Dec/03 Farmers' Day
Dec/27 Christmas
Dec/28 Boxing-Hari