Ghana - Lembaran Imbangan Bank Sentral - RamalanGhana Wang Terlepas Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kadar Faedah 17 16.5 16.5 16.5 15 14.75
Lembaran Imbangan Bank 103127 78038 112898 116817 120717 85747
Rizab Pertukaran Asing 7035 7070 7028 7038 7036 7036
Kadar Faedah Deposit 13.17 13.17 13.17 13.17 11.67 11.42
Lembaran Imbangan Bank Sentral 61849 45110 61992 62028 62022 46110
[+]