Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/21 Ccf
Jun/01 Pentecost Monday
Oct/03 German Unity Day
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari
Dec/31 Malam tahun baru