Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/17 Hari Wanita
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Pantekosta
Aug/11 Sacrifice Perayaan
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Aug/16 Hari Kemerdekaan
Aug/17 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Semua - Orang Suci - Hawa
Dec/25 Hari Krismas