Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/08 WWII Victory Day
May/30 Ccf
Jun/10 Isnin Whit
Jul/14 Hari Bastille
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/11 Hari Gencatan Senjata
Dec/25 Hari Krismas
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/08 WWII Victory Day
May/30 Ccf
Jun/10 Isnin Whit
Jul/14 Hari Bastille
Aug/14 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/11 Hari Gencatan Senjata