RAMALAN - JAM PURATA MINGGUAN

Ramalan - Jam Purata Mingguan - Sukuan - Tahunan - 2018 2019 2020


Terlepas Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Singapura 45.00 2017-12 45 45 44.8 44.8
United Kingdom 31.90 2018-05 32.2 32.2 32.2 32.3
Amerika Syarikat 34.50 2018-07 34.4 34.4 34.51 34.5