Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/15 Baik-Jumaat
Apr/18 Paskah Isnin
May/09 Anniversary of Robert Schumans Declaration
May/26 Ccf
Jun/06 Isnin Whit
Jun/16 Corpus - Christi
Oct/03 Hari Perpaduan Jerman
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/26 Krismas (hari ganti)
Jan/02 Malam Tahun Baru