Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/03 Hari Veteran
Apr/19 Baik-Jumaat
May/01 Hari Buruh
May/20 Hari Kemerdekaan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/30 Popular Consultation Day
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/02 Hari Semua Orang Suci
Nov/12 Youth National Day
Nov/28 Proclamation of Independence Day
Dec/07 Hari Peringatan
Dec/08 Hari Immaculate Conception
Dec/25 Hari Krismas
Dec/31 Hari Pahlawan Negara