Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/14 Palm - Ahad
Apr/18 Derma Khamis
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/22 Paskah Isnin
May/17 Day of Prayer
May/30 Ccf
Jun/05 Hari Perlembagaan
Jun/09 Pentecost
Jun/10 Pantekosta
Dec/24 Malam Krismas
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari