Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/09 Derma Khamis
Apr/10 Baik-Jumaat
Apr/13 Paskah Isnin
May/08 Great Prayer Day
May/21 Ccf
May/22 Bank-Holiday
Jun/01 Pentecost Monday
Jun/05 Hari Perlembagaan
Dec/25 Christmas
Dec/26 Hari Krismas Kedua