Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany
Mar/11 Bersih Isnin
Mar/25 Greek Independence Day
Apr/01 Hari Kebangsaan
Apr/26 Ortodoks Good Friday
Apr/28 Ahad Paskah Ortodoks
Apr/29 Ortodoks Paskah Isnin
Apr/30 Orthodox Easter Tuesday
May/01 Hari Buruh
Jun/17 Ortodoks Pantekosta
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/01 Hari Kemerdekaan
Oct/28 Hari Ochi
Dec/25 Katolik Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari