Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany Day
Apr/05 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Hari Kemerdekaan
Jun/03 Corpus - Christi
Jun/22 Anti-Fascist Struggle Day
Aug/05 Homeland Thanksgiving Day
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/18 Hari Peringatan
Dec/25 Christmas
Dec/26 Saint Stephen's Day