Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany Day
Apr/13 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
Jun/11 Corpus - Christi
Jun/22 Anti-Fascist Struggle Day
Jun/25 Hari Kemerdekaan
Aug/05 Homeland Thanksgiving Day
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Oct/08 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/25 Christmas
Dec/26 Saint Stephen's Day