- Keadaan Semasa Keyakinan Pelanggan - Data - Petunjuk-petunjuk ekonomi