Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/04 Akhir Ramadan
Aug/11 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/28 Republik Hari
Dec/01 Hari Kebebasan dan Demokrasi
Dec/02 Hari Kebebasan dan Demokrasi
Dec/25 Hari Krismas
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
Jun/04 Akhir Ramadan
Aug/11 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/28 Republik Hari
Dec/01 Hari Kebebasan dan Demokrasi
Dec/02 Hari Kebebasan dan Demokrasi