Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/29 Barthelemy Boganda Day
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Isnin Whit
Jun/30 Prayer Day
Aug/12 Perayaan Korban
Aug/13 Hari Kemerdekaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/01 Hari Kebangsaan
Dec/25 Hari Krismas
Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/29 Barthelemy Boganda Day
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Cuti Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Isnin Whit
Jun/30 Prayer Day
Aug/12 Perayaan Korban
Aug/13 Hari Kemerdekaan
Aug/14 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Dec/01 Hari Kebangsaan