Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/13 Hari Demokrasi
Jan/20 Hari Wira
Apr/02 Baik-Jumaat
May/01 Hari Buruh
Jun/01 Hari Belia
Jul/05 Hari Kemerdekaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 All Day Saints
Dec/25 Hari Krismas