Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/18 Hari Keluarga
Apr/19 Baik-Jumaat
May/20 Victoria Hari
Jul/01 Hari Kanada
Aug/05 Civic-Holiday
Sep/02 Cuti Hari Buruh
Oct/14 Kesyukuran Hari
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari
Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/18 Hari Keluarga
Apr/19 Baik-Jumaat
May/20 Victoria Hari
Jul/01 Hari Kanada
Aug/05 Civic-Holiday
Sep/02 Cuti Hari Buruh
Oct/14 Kesyukuran Hari