Brookfield Property Partners LP | Pendapatan Sesaham Seperti Yang Dilaporkan

Last Quarter:

1.06 USD

Tahun Lepas:

3.60 USD